İNSAN KAYNAKLARI

Özdemir Keçe olarak en büyük değerimiz çalışanlarımızdır.
Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda, çalışan ihtiyaçlarını belirleyerek nitelikli insan gücü istihdamını amaçlıyoruz. Çalışanlarımızın eğitim ve motivasyonunun sağlanması, performansının takip edilerek değişime açık ve sürekli başarıya yönelik insanlar yetiştirilmesi amacıyla ve ekip ruhuyla çalışıyoruz.
Bu doğrultuda;
Yeni pozisyonlar için bünyemizdeki yetkin insan kaynağını değerlendiriyor,
Personel alımında tüm adayları, eşit fırsatlarda ve şeffaf süreçlerle seçiyor,
Çalışan sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratıyor ve bu ortamın devamlılığını sağlıyor,
İş arkadaşlarımızın bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlıyor, iş etkinliğini ve çalışma verimini yükseltici
düzenlemeler yapıyoruz…

İK Politikamız

Her işin başının ‘saygı’, en önemli varlığımızın da ‘insan’ olduğunun bilincinde olarak görevimiz:

– Özdemir Keçe’ nin en önemli varlığı olan insan kaynağının en etkin, verimli ve yüksek motivasyonla çalışabilmesini sağlamak,
– Çalışanlarımızın güvenli bir ortamda performans sergileyebilmeleri için politikalar ve prosedürler oluşturmak en temel ve değişmez

amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Temel İnsan Kaynakları Politikamız

– Yeni pozisyonlar için bünyemizdeki yetkin insan kaynağını değerlendirmek,
– Personel alımında en uygun adayı sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alarak, değerlendirmek.

Adayları, eşit fırsatlar sunmaya yönelik şeffaf süreçlerle seçmek,
– İş emniyeti ve çalışan sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve bu ortamın devamlılığını sağlamak,
– Çalışanlarımızın gelişmelerine, yüksek performansla çalışmalarına ve kariyerlerinde yükselmelerine olanak sağlayacak sistemler kurmak,
– Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak, iş etkinliğini ve çalışma verimini yükseltici düzenlemeler yapmak,

Değerlerimiz

– Özdemir Keçe’nin en önemli varlığının çalışanları olduğunu bilmek,
– Müşteri odaklı olmak,
– Çalışanların ruh ve beden sağlığına önem vermek, iç paydaş memnuniyetini sağlamak,
– Çevreye duyarlı olmak,
– Güvenirlilik, şeffaflık, dürüstlük, çalışkanlık ve etik değerlere saygılı olmak,
– Ekip ruhu ile çalışmak,
– Bulunduğumuz pazara öncülük etmek,
– Sürdürülebilir gelişim ve değişim odaklı olmak,
– Takım ruhu ile başarıya odaklanmak, ortak amaç ve hedef birliğinde hareket etmek,
– Sağlıklı tedarikçi zinciri yönetimini sağlamak,
– Araştırma ve geliştirmeye açık, yaratıcı olmak,
– Katılımcı Yönetim Felsefesini benimsemiş olmak.

İK Vizyonumuz

İnsan Kaynaklarına getirdiği farklı bakış açıları ve yapıcı yenilikleri ile referans alınan ve sektöründe çalışılmak istenen yıldız bir marka olmak.

İK Misyonumuz

Çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı yaratarak çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak, müşteri odaklı,

topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, yüksek nitelikli çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip gerçek potansiyellerini

ortaya çıkarmak.

Seçme ve Yerleştirme

Bütün seçme ve yerleştirme prosedürlerimiz, muhtemel adayları yetkinliklerine, bilgilerine, yeteneklerine göre değerlendirerek eşit fırsat tanıma ilkesini gösterecek şekilde düzenleniyor. Şirketimizde oluşan açık pozisyonlar önce şirket içerisinde değerlendiriliyor. Doğru işe doğru kişiler ilkesinden yola çıkarak mülakatlarımız yetkinlik bazlı yapılıyor, Görüşme neticesinde olumlu olarak değerlendirilen adayların, daha önce çalışmış olduğu yöneticisinden referans araştırması yapılıyor. Tüm değerlendirmeleri olumlu olan adaylara iş teklifi yapılıyor, başvurulara bilgi veriliyor.

Açık Pozisyon İlanları

İK Başvuru Formu

Kişisel Bilgiler

Adınız Soyadınız*
Doğum Tarihi*
Doğum Yeri*
T.C Kimlik No*
Cinsiyet*
Medeni Hal*
Ehliyet (Tarih ve Sınıf)*
Askerlik Durumu*
Ev Adresi*
Telefon Numarası
Cep Telefonu*
E-mail Adresi*
Kan Grubunuz

Öğrenim Durumu ve Mesleki Bilgiler

Öğrenim durumunuz
En son bitirdiğiniz okulun adı
Mesleğiniz
Bildiğiniz yabancı dil
Çalışmak istediğiniz bölüm
Başlayabileceğiniz tarih

İş Deneyimleriniz

En son işyerinin adı
Göreviniz
Brüt Ücret
Çalışma Dönemi
Ayrılış Nedeni

Hakkınızda Bilgi Alabileceğimiz Kişiler

Adı ve Soyadı
Adresi
Telefonu
Görevi